elik

Temat: Tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia
...- zmiany składu gatunkowego biocenozy, rozwoju jednych gatunków kosztem zanikania innych - jakościowej i ilościowej zmiany biomas - zagospodarowywania nieużytków rolnych - rekultywacji terenów poprzemysłowych ZANIECZYSZCZENIE GLEBY W POLSCE GLEBA - cienka, biologicznie czynna warstwa materiału pokrywająca większość lądów. Składa się z ziaren mineralnych i szczątek org. Występowanie gleb uzależnione jest od: rodzaju skały macierzystej, klimatu, rzeźby terenu, działalności człowieka, wpływu świata roślin i zwierząt. FUNKCJE - produkcyjna - dla rolnictwa - retencyjna - naturalny zbiornik zasobów wodnych - sanitarna - uczestniczy w rozkładzie obumarłych szczątków i zapewnia obieg pierwiastków w przyrodzie. - "naturalny filtr", ponieważ może pochłaniać zanieczyszczenia CZYNNIKI DEWASTACYJNE - erozje: wietrzna,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2112Temat: Gleby kuli ziemskiej
...Czerwonoziemy, żółtoziemy Powstają w klimacie gorącym i wilgotnym, gdzie ulewne deszcze niszczą warstwę próchniczą Afryka równikowa, Ameryka Środkowa, Pn. Australia, Pd. - Wsch. Azja, Indie. Stanowią ok. 25% powierzchni lądu Wymagają skomplikowanych zabiegów agrarnych. Uprawa kakao i drzew kauczukowych Astrefowe Rędziny Tworzą się na wietrzejących wapieniach, dość gruby poziom próchnicy zalega bezpośrednio na skale macierzystej - brak pozostałych poziomów W klimacie umiarkowanym na wapieniach; w klimacie śródziemnomorskim powstaje tzw. terra rossa Urodzajne, ale trudne do uprawy Aluwialne (mady) Tworzą się współcześnie wzdłuż dolin rzecznych i na obszarach ujściowych z drobnego materiału naniesionego przez rzeki. Bogate w próchnicę. Największe obszary w Egipcie, Mezopotamii, w Indiach, na Nizinie Chińskiej Nadają się do...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2520


Temat: Zagrożenia dla Ziemii jakie niesie człowiek
...działalności gospodarczej człowieka dla gospodarki rolnej i leśnej stała się erozja gleby. Największymi obszarami odczuwającymi skutki nieprzemyślanej gospodarki ludzkiej (a więc erozję gleby) są rozległe obszary Ameryki Południowej i Środkowej. Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni ziemi. W zależności od rodzaju podłoża właściwości skał macierzystych oraz rzeźby terenu, ilości opadów, działalności mikroorganizmów i szaty roślinnej tworzą się różne gleby, a ich skład ulega znacznym wahaniom. Gleby ulegają ciągłym przemianom spowodowanym wpływem działalności ludzkiej. Najbardziej rozpowszechnione niszczenie gleb jest spowodowane erozją. Wyróżniamy erozję wodną i wietrzną. Jednym z przykładów erozji wodnej jest spłukiwanie cząsteczek gleby...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3224


Temat: Susza, susza, susza...
...była wciąż aktywna i rosły piękne kozaki i inne grzyby, które zbierali nasi Klubowicze z DARZ GRZYBA we wrześniu 2003 roku. Podskórna woda jest także powodem powstawania osuwisk – i to aktywnych non stop, które cały czas powodują zsuwanie się ziemi z jego stoków. Jedno z nich sfotografowałem w październiku 2005 roku w czasie grzybobrania. A takich uskoków jest więcej. Zjawisko to jest o tyle niebezpieczne, że powoduje odkrywanie skały macierzystej i jak tak dalej pójdzie, to wkrótce nasze góry zmienią swój wygląd na znane nam góry-świadki z pustyń Arizony, Newady czy Nowego Meksyku. Im więcej wytniemy lasu na stokach Beskidów, tym szybciej do tego dojdzie, bowiem jedyną siłą zdolną do wiązania gleby na skałach są korzenie drzew i innych roślin. Chyba nikt zdrowy na umyśle nie chciałby do tego dopuścić. Niestety – żądza mamony przesłania zdrowy...
Źródło: forum.nagrzyby.pl/viewtopic.php?t=7530


Temat: PRAWDZIWY SKARB
[więcej skały macierzystej dnia Pon 15:07, 26 Maj 2008, w całości zmieniany 1 raz
Źródło: zestriddle.fora.pl/a/a,904.html


Temat: Zagadnienia na egzamin z nauki o ziemi
...> 11. utwory pochodzenia zwałowego > 12 utwory pochodzenia wodnolodowcowego > 13 utwory pochodzenia aluwialnego > 14 utwory pochodzenia deluwialnego > 15 utwory pochodzenia eolicznego > 16 skały osadowe organogeniczne i organiczne > 17 znaczenie składu granulometrycznego gleb mineralnych > 18 podstawowe czynniki glebotwórcze > 19 podstawowe procesy glebotwórcze i glebowe > 20 wpływ skał macierzystych na procesy glebowe > 21 podstawowe cechy morfologiczne gleb > 22 kryteria systematyki gleb Polski > 23 fazy rozwojowe gleb Polski > 24 gleby inicjalne luźne > 25 rędziny > 26 pararędziny > 27 czarnoziemy > 28 gleby brunatne właściwe > 29 gleby płowe > 30 gleby rdzawe > 31 gleby bielicowe i bielice > 32 czarne ziemie > 33 gleby glejowe > 34 gleby...
Źródło: szacowanie4.fora.pl/a/a,9.html


Temat: : Świetlne Łzy
Forma eteralna przydałaby się, bardzo. Lecz rudy postanowił nie iść na łatwiznę. Z prędkością graniczną łupnął o grunt. Solidnie. I zatrzymał się metrów poniżej kilka. Na skale macierzystej. Tom z zainteresowaniem spoglądał na krater. Salem natomiast wykonał jeden nawrót nad strefą zero, rozpoznał objawy i dał drapaka na północ. Ziema zadrżała. Ziemia zatrzęsła się. Ziemia wokół człekokształtnej dziury wybrzuszyła się i zafalowała. Tom uniósł brew. Z dziury trysnęła lawa. Tak gorąca, iż "płynna" było określeniem nieadekwatnym. Nawet w świetle dnia...
Źródło: forum.tanuki.pl/viewtopic.php?t=2778


Temat: Rola gleby w życiu lasu
...wymiany, różnych kationów wprowadzanych do gleby. Mając silne własności buforujące wpływa w dużym stopniu na stabilność odczynu gleby. Wprowadzanie upraw leśnych na gleby najgorszej jakości ma wiele cech pozytywnych, gdyż oprócz znacznie wyższej (niż przy produkcji rolniczej) ilości pozyskiwanej biomasy, wyraźnej poprawie ulegają również wskaźniki ekologiczne tych środowisk. Wiadomo bowiem, że gleby wytworzone z luźnych skał macierzystych charakteryzują się dużą przepuszczalnością, stąd ich użytkowanie rolnicze może stwarzać dla uprawianych roślin warunki stałego niedoboru wilgoci. O wiele korzystniejsza gospodarka wodna tych gleb jest pod uprawami leśnymi, gdyż bardziej racjonalnie wykorzystują one zasoby wody na produkcję biomasy oraz skutecznie wpływają na poprawę warunków mikro- i mezoklimatycznych. 3. Funkcja gleby Gleba -...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=268


Temat: ŚCIĄGA na nawożenie
...przez opady, erozja wodna lub wietrzna, odprowadzanie z plonami pobieranie: w formie jonu Ca2+ z soli wapniowych rozpuszcz w roztw gl lub bezposr z ks zalezy od: zawartosci Ca wymiennego, stopnia wysycenia Ca KS, rodzaju koloidów gl, ilości i rodzaju unnych zaadsorboiwanych kationów, zaw w gl niektórych skł, gat rośl pob obniżają: duże dawki K+, Mg i jony NH4, a zwiekszaja pob: niewielkie dawki Mg i jony NO3 Mikroelementy:żródła – skala macierzysta, subst org, środki och roślin, nawozy min i org, zanieczyszczenia środowiska Wzrost znaczenia-wyczerpanie gl z przyswajalnych form- zwiekszajacy sie poziom nawozenia NPK, wyprowadzenie ochrony dajacych wysokie plony, systematyczne odkwaszanie gl kwasnych, stos nawozów min skoncentrowanych Niedost zaopatrzenie: obnizenie plonow, pogorszenie jakosci plonów, wyst objawow chrobowych. Czynniki wpływajace na...
Źródło: ararchitekci.fora.pl/a/a,56.html


Temat: [hydrologia]- pomoce naukowe na egzamin
...3)kapilarna- znajduje się w przestrzeniach międzyglebowych, w szczelinach skalnych, związana z siłami kohezji. Woda ta ma możliwość sprzeciwiania się sile grawitacji. 4)wsiąkowa-wędruje w dół do strefy saturacji. 5)zawieszona-nie podnosi się ale na stałe związana jest w przestworach. 34)Poziom wodonośny -charakterystyka. Poziom wodonośny(wodonosieć, strefa wodonośna)-strefa w której wszystkie przestwory w skale macierzystej wypełnione są wodą. Od spodu(spągu) ograniczone utworami nieprzepuszczalnymi, a górna granicą jest albo zwierciadło wód podziemnych albo kolejny utwór nieprzepuszczalny. 1)poziom wodonośny jednorodny-Warstwa wodonośna o stałych w przestrzeni parametrach hydrogeologicznych, takich jak: k, T, S, D, a,... Przeciwnie przypadku, gdy parametry są funkcją położenia i zamieniają się w przestrzeni, warstwę...
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,234.html


Temat: Metale ciężkie w środowisku
...W ŚRODOWISKU Wykaz zagadnień obejmujących treści wykładów - do zaliczenia przedmiotu – 2009/10 1. Terminologia: metale ciężkie, mikroelementy, pierwiastki śladowe. 2. Źródła metali ciężkich w środowisku. 3. Przykłady narażenia zawodowego i środowiskowego na zatrucie metalami ciężkimi. 4. Metale ciężkie w glebach. Pochodzenie, typowe zawartości metali ciężkich w glebach wytworzonych z różnych skał macierzystych (Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Cd, Hg). 5. Formy metali ciężkich w glebach. 6. Czynniki wpływające na ruchliwość metali ciężkich w glebach (całkowita pojemność sorpcyjna, pH, potencjał redox, substancja organiczna, w tym niskocząsteczkowe związki kompleksujące). 7. Metody badania zawartości całkowitej metali ciężkich w próbkach środowiskowych. Metody nieinwazyjne i inwazyjne. 8. Metody...
Źródło: ochraniarze.fora.pl/a/a,313.html


Temat: Sesja Zimowa 2009
...jakaś tam i piasek luźny ma większą porowatość i też o to jak należy np. przeprowadzić rekultywację obszarów bezglebowych i coś o tych drogach, co zrobić,by nie wpływać negatywnie na glebe wytyczając nowe drogi itp xD z tym ostatnim,to do tej pory nie wiem o co chodziło, serio, bardzo szczegółowe pytania i to o wszystko... koleżanka miała o melioracji przeciwerozyjnej i skały metamorficzne... były też pytania: jak zlodowacenie wpłynęło na skały macierzyste gleb (lub powstawanie gleb) i wymienić i opisać rodzaje kwasowości.
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,186.html


Temat: Via Baltica przez Rospudę
Na długości 1000 m tunel ma być wykonany metodą drążoną To oznacza ni mniej ni wiecej tyle, ze bedzie tunel budowany na tym odcinku metoda gornicza, czyli ponizej skal przepuszczalnych - w skale macierzystej, tylko zastanawia mnie miazszosc warstwy wodonosnej. Moze sie okazac ze tunel wydraza kilkaset metrow pod ziemia, a to pociaga za soba olbrzymie koszta
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=26


Temat: Elektrownia w Bełchatowie
Te białe kłęby wydobywające się z prostokątnego komina to para wodna... A jeśli skała macierzysta w kopalni bełchatowskiej (nie chce mi się sprawdzać) jest nieprzepuszczalna, to lej depresyjny może nie zaistnieć wcale. Transport węgla brunatnego jest nieopłacalny. Elektrownia istnieje, bo istnieją złoża. W zasadzie wydobycie zazwyczaj też jest nieopłacalne a podejmowane gdy w.b. jest skałą towarzysząca np. kaolinowi. Tym którzy zapomnieli przypominam: jeśli nie mówimy o...
Źródło: saveearth.fora.pl/a/a,51.html


Temat: Kosmodrom
...hala była już gotowa, tzn. stała bryła, teren w koło był zagospodarowany i trwały prace wewnątrz budynku. W Jaworzniku/Kotowicach inwestycja jest po pierwsze na terenie PK (Piotrek napisz dokładnie w którym to miejscu), po drugie nie wiem czy to dobre miejsce na lokalizację cegielni i kamieniołomu. To teren zerodowanej kuesty, na większe pokłady wapienia nie ma co liczyć, dodatkowo sporo tam zakumulowanych osadów pochodzących z wietrzenia skał macierzystych i fluwioglacjalnych co zwiększa koszty usunięcia nadkładu. Natomiast jeżeli jakiś zakład wydobywczy ruszy w okolicy będzie rajem dla poszukiwaczy skamieniałości - utwory w których występują najciekawsze z nich nie są przedmiotem eksploatacji i jako skała płonna będą usuwane gdzieś na zwałowisko. A wtedy tak jak to określił Robert na Wysokiej - zamiast pójść do kamieniołomu grzebaliśmy na wysypisku
Źródło: forum_old.jurapolska.com/viewtopic.php?t=2952


Temat: PODŁOŻA - ogólnie
...na podłożu gliniastym. Podłoże gliniaste jest slabo przepuszczalne z uwagi na procentowy udział poszczególnych frakcji (przewaga frakcji najdrobniejszych tj. iłu i pyłu). W przyrodzie nie istnieje nic taiego jak czysta gleba mineralna. Ktoś kto posługuje się takim terminem powinien mieć na uwadze glebę wyjałowioną z części organicznych. Czytając poprzednie posty dmniemam, iż gleba mineralna jest mylona przez niektórych forumowiczów ze skałą macierzystą, na której rozwija się dana gleba.
Źródło: kaktusy.vipserv.org/viewtopic.php?t=25


Temat: Wiatrówki a środowisko
...wyniki, gwałtowny wzrost depozycji ołowiu w sedymentach jeziornych, Kostka (1991) wiąże z okresem intensywnego uprzemysłowienia w Europie, a więc z wprowadzeniem na szeroką skalę spalania węgla kamiennego. Dudka (1992), oceniając całkowitą zawartość ołowiu w powierzchniowej warstwie ornych gleb Polski stwierdził, że występowanie Pb w znacznym stopniu uzależnione jest od czynników antropogenicznych, osłabiających wpływ skały macierzystej. Według cytowanego przez Dudkę (1992) raportu SCOPE, ołów w środowisku pochodzi obecnie głównie ze źródeł antropogenicznych.” „W badanych przez Niemyską-Łukaszuk (1993) glebach leśnych Karpat Zachodnich szczególnie duża akumulacja ołowiu występowała w poziomach ektopróchnicy. Autorka stwierdziła, że nagromadzenie ołowiu w tych poziomach, typowe dla gleb górskich, pochodzi głównie ze...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=40415


Temat: Geokompleksy
...komponentów biotycznych geokompleksów krajobrazowych, czego typowym przykładem jest las i profil glebowy, ze strony przyrodniczej w lesie wyróżnia się: runo leśne,podszycie, podrosty, korony drzew. Pionowa budowa zespołów roślinnych jest określona występowaniem w nich roślin o różnych wymaganiach i typach postaci wzrostowych. W każdym profilu glebowym występują następujące poziomy: próchniczny, wymywania, wmywania (iluwialny), skała macierzysta. b) na gruncie pionowej struktury geokompleksów krajobrazowych – górną granicą jest tropopauza, względnie warstwa ozonowa, dolna przebiega w skorupie ziemskiej na różnej głębokości (od kilku do kilkunastu km). wg Armonda miąższość granicy zależy od rozpatrywanego terytorium i może być różna w granicach wielkiej strefy krajobrazowej. Oznacza to, że ze wzrostem rangi taksonomocznej krajobrazu...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6265


Temat: PRAWDZIWY SKARB
[ skała macierzysta dnia Nie 15:53, 25 Maj 2008, w całości zmieniany 1 raz
Źródło: zestriddle.fora.pl/a/a,904.html


Temat: WYKAZ PYTAŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI
...warstwy ozonowej. 28.Globalne problemy ochrony środowiska - wymieranie i wycinanie lasów, ze szczególnym uwzględnieniem lasów tropikalnych*. 29.Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony klimatu 30.Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony warstwy ozonowej 31.Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony bioróżnorodności 32.Struktura użytkowania i produkcyjność gleb Polski na tle najważniejszych skał macierzystych gleb. 33.Znaczenie lasów w gospodarce i ochronie środowiska. Zasoby leśne Polski. 34.Przyczyny zróżnicowania lesistości w skali kraju i świata. 35.Przyczyny zamierania lasów na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy. Model choroby spiralnej. 36.Polityka Ekologiczna Państwa – główne założenia, znaczenie dokumentu. 37.Torfy i torfowiska. Ich rodzaje, znaczenie, zagrożenia i formy...
Źródło: upzos.fora.pl/a/a,385.html


Temat: pedosfera, klimat i zalesienie- info do sprawdzianu
...która składa się z cząstek mineralnych (rozkruszonej skały) i cząstek obumarłych roślin i zwierząt oraz powietrza i wilgoci glebowej // HUMIFIKACJA- proces powstawania humusu z substancji organicznych następstwie działania drobnoustrojów glebowych i roztoczy. Każda gleba składa się z poziomów glebowych tworzących razem profil glebowy. LATERYTOWA: poziom próchniczy, p. eluwialny (wymywania), iluwialny (wmywania), glejowy, skała macierzysta. CZARNOZIEM: humus, poziom przejściowy,
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6263


Temat: Ocena skutków zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb wywołanyc
...gleb to: związki organiczne (np. substancje ropopochodne, pestycydy), metale ciężkie (np. ołów, rtęć) i azotany. Chemiczne przekształcenie gleby polega na zmianie jej odczynu (zakwaszenie albo alkalizacja), zasoleniu lub zatruciu w wyniku zamierzonego lub nieoczekiwanego skutku działalności człowieka. Jednym z podstawowych parametrów chemicznych gleby jest odczyn. Wpływa on na kierunek procesów glebowych, wietrzenie skał macierzystych, mineralizację i humifikację szczątków organicznych, nitryfikację i denitryfikację oraz rozwój organizmów żyjących stale lub przejściowo w glebie i wzrost roślin, a także na stopień agresywności gruntu. Zakwaszenie gleby jest wynikiem zachodzących w niej procesów rozkładu substancji organicznych, procesów życiowych roślin, których produktami są kwasy organiczne i nieorganiczne, nitryfikacji oraz...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2014


Temat: PODŁOŻA - ogólnie
...tam rośliny kseromorficzne tj. halofity, kserofity (słynny krzew kreozotowy). Brakuje tam kaktusów! Właśnie dlatego, iż stężenie soli mineralnych w glebie jest potwornie wielkie (to jedna z przyczyn zamierania naszych kaktusów w doniczkach) INNE TERENY (ANDY) Jak powszechnie wiadomo góry te przebiegają przez kilka stref klimatycznych i w związku z tym w strefach tych będą się tworzyły różnego rodzaju typy gleb (nawet jeżeli skały macierzyste byłyby podobne do tych co istnieją w Meksyku). Warunki klimatyczne zmieniają się w układzie równoleżnikowym, jak i południkowym (układ południkowy wymuszony jest przez góry Andy). Co ciekawe również w Andach istnieją miejsca "z czerwonymi glebami" , które nie sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się kaktusów. Miejscami tymi są podobnie jak w Meksyku tereny bezodpływowe położone pomiędzy 20 a...
Źródło: kaktusy.vipserv.org/viewtopic.php?t=25


Temat: Gleba , Ziemia
Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych, klimatu i wody) i podlegająca stałym przemianom. Gleba składa się z trzech faz: * stałej – obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu rozdrobnienia, * ciekłej – wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór glebowy, * gazowej –...
Źródło: dizel2447.fora.pl/a/a,690.html


Temat: IV Seminarium Naukowe - Grzyby naszych lasów Jordanów
...o czym wie niewielu – jednym z największych organizmów wszech czasów na tej planecie! Jak podaje prof. Marcin Ryszkiewicz – purchawica olbrzymia przerasta powierzchnię hektara i więcej w głąb ziemi. Podobnie rzecz się ma z innym grzybem z gatunku Armillaria gallica var. bulbosa – jest to grzyb z rodzaju opieńkowatych, który jest w stanie przeróść swą grzybnią powierzchnię 2-3 (a czasem i więcej) ha gleby i podglebia, i to aż do skały macierzystej, co w niektórych rejonach Polski wynosi nawet do 50-60 m w głąb ziemi! Masa grzybni jest większa od masy największego zwierzęcia Ziemi – wieloryba płetwala błękitnego, która wynosi nawet do 135 t, co stanowi rekord absolutny masy w królestwie zwierząt. (=> M. Ryszkiewicz – „Ziemia i życie”, Warszawa 1996, s. 98-101) Pierwszy raz ujrzałem jordanowskie purchawice na własne oczy w...
Źródło: forum.nagrzyby.pl/viewtopic.php?t=8605


Temat: Ściagi 1czesc (tu wam daje i juz mnie niemeczcie!!!!!)
...6 – ,a krzemu Si jest najniższa w roztworach kwaśnych. Dlatego pomiar pH w wodach naturalnych pozwala ocenić intensywność procesów wietrzenia. 39 Co to jest gleba i dlaczego ma taki profil? Gleba-zwietrzała warstwa skorupy ziemskiej (do 2 m miąższości) wraz z żyjącymi w niej organizmami przemieszanymi z produktami ich rozkładu. Profil typowej gleby składa się z horyzontów: organicznego, wymywania, akumulacji i zwietrzeliny skały macierzystej. 40 Objaśnij znane ci mechanizmy nukleacji i krystalizacji z roztworów Nukleacja poprzedza procesy krystalizacji (powstawanie zarodków - nanokryształów i mikrokryształów). Krystalizacja homogeniczna - gdy nukleacja i wzrost kryształów zachodzą w całej objętości roztworu. Zazwyczaj jej rezultatem są euherdalne kryształy. Krystalizacja heterogeniczna - gdy nukleacja i wzrost kryształów zachodzą...
Źródło: oze2007.fora.pl/a/a,23.html


Temat: Geografia
...zasolenie b) średnia głębokość 4. Podaj 2 źródła zanieczyszczeń Bałtyku. 5. Które góry wykształciły się w mezozoiku i kenozoiku: a) Sudety b) Karpaty Zewnętrzne c) Góry Świętokrzyskie 6. Wymień po 2 miejsca wydobycia węgla brunatnego i soli kamiennej w Polsce. 7. Podać 4 cechy klimatu umiarkowanego przejściowego (str. 178) 8. Tabela str. 196; połącz Gleby śródstrefowe -> Typ genetyczny gleb Skała macierzysta -> Typ genetyczny gleb 9. Wymienić problemy ekologiczne Polski (str. 201, 202) 10. Wyjaśnij pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy (str. 204, 205) 11. Średnia roczna suma opadów to: a) 400 mm b) 600 mm c) 800 mm d) 50 mm 12. Podaj długość Wisły 13. Wymień trzy typy genetyczne jezior: - morenowe - rynnowe - wytopiskowe - cyrkowe - przybrzeżne - deltowe 14. Wymień przestrzenne...
Źródło: 1slo.laa.pl/viewtopic.php?t=145


Temat: PODŁOŻA - ogólnie
...jej analiza to ta pierwsza pozycja na mojej stronie . Opis gleby bardzo pasuje do tego co napisał Garcia Morales w Kaktusy i Inne w numerze specjalnym „Rodzaj Ariocarpus w Tamaulipas „ on to nazwał lutite (skała osadowa składająca się z gliny i iłów , która zmieszana z wodą tworzy błoto) . Wygląda że właściwości fizykochemiczne obu tej którą ja znalazłem i tego lutite są bardzo podobne . Tylko jak to wyjaśnić , tamta powstałą na skale macierzystej wapiennej a ta w okolicy Karczewa koło Warszawy ? .Czy to „lutite” z okolic Karczewa ? Gdybyśmy ustalili co to za gleba zaraz by się wydało gdzie występuje i może się okazać że prawie każdy ją koło siebie ma , trzeba tylko wiedzieć co to jeżeli zdjęcie będzie w czymś pomocne , proszę bardzo . Aha jeszcze jedna wskazówka gleba znajduje się w dolinie Wisły co prawda w dość dużej odległości około kilometra ale...
Źródło: kaktusy.vipserv.org/viewtopic.php?t=25


Temat: Język palan
...Zdarzało się, że skała zostawała uszkodzona, choć ściany raczej zostawiano bardzo grube - w takim przypadku przechodzień po prostu przeprowadzał się w inne miejsce, które dawało mu państwo, zmieniając zniszczony dom w jakieś biuro, miejsce spotkań, ćwiczeń, otwarte szkoły, a nawet szpitale, a jeśli kilka domów było uszkodzonych, nie reperowano ich, a burzono, tworząc plac. Taka rozrzutność w porównaniu z olbrzymią masą skały macierzystej (aht. tuiger nya - "dobry kamień") jest przyczyną olbrzymiej rozległości miasta Palan. Nie szczędzono trudu narodu w drążeniu domów. Nic nie robiono pochopnie. Nierzadkie wcale są też ziemianki skalne. Wysiłek budowniczych był ogromny, ale równie wielka sława wśród narodu. Zauważcie, że
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,2143.html


Temat: [Geologia] Pytania na egzamin
wiec dostałem te pytania od ludzi z III roku ! pospisywali je jak kazdy wychodził od pani doktor z pokoju ! mam nadzieje ze sie przydadza : a więc : >1. dzieje wszechświata i ziemi, z czego powstała budowa pierwotna litosfery >2. skały magmowe >3. skały osadowe luźne >4. skały organogeniczne >5 skały macierzyste gleb polski >6. jakie wykształciły się gleby polodowcowe >7. procesy glebotwórcze charakterystyczne dla gleb polski >8.sklad granulometryczny gleby >9. gleba jako układ trójfazowy >10,właściwości fizyczne glebotwórcze >11. koloidy glebowe(podział) >12.wpływ koloidów mineralnych na właściwości fizyczne gleb >13. minerały ilaste >14.powst.,...
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,238.html


Temat: "Rozbójnik" z Geologi
Pamięta ktoś pytania z rozbójnika?Część się może powtórzyć. skały macierzyste gleb Polski,co to jest minerał/skała ,zasolenie gleb ,podział genetyczny skał. Tyle ode mnie jak ktoś pamięta niech wstawi resztę.dzięki
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,188.html


Temat: Budowa domu a rodzaj gruntu?
...koszta budowy domu może mieć taki rodzaj gleby? Mając na myśli koszta...pisze przede wszystkim o fundamentach. Teren jest terenem zalewowym - wioska położona na sporej leśnej polanie ( w planach mady właściwie tylko na powierzchni polany - reszta to "gleba pod lasami" ). Prosiłbym o jakieś sugestie, podpowiedzi ewentualnie przykładowe koszta/różnice. Z góry dziękuje za pomoc. P.S. Znalazłem jeszcze jedną informacje - z serii " skała macierzysta". Działka teoretycznie leży na piaskach gliniastych mocnych - cokolwiek to znaczy. Liczę na waszą pomoc.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4950


Temat: Do Grzegorza (GB) - dotyczy geologii Karpat
...wrażenie czytając ten fragment... 2. Kwestia problemu - gleba-zwietrzelina Tu należałoby sięgnąć do jakiegoś słownika geologicznego. Ale - znów upraszczając - ze zwietrzeliny generalnie powstanie - prędzej czy później - gleba, natomiast sama zwietrzelina glebą jeszcze nie jest. W geologii istnieje nawet pojęcie "zwietrzelina in situ" - czyli zniszczony (rozmaitymi "metodami") materiał pochodzący ze skały macierzystej i znajdujący się w miejscu w którym wietrzał. Całkiem dobrym przykładem może być drobny piarg . Z pewnością jest to materiał pochodzenia wietrzeniowego, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=5831


Temat: Rędzina
Myślę, że informacja zamieszczona w "wikipedii" na temat rędzin powinna odpowiedzieć choćby w skrócie na pytanie postawione przez Wieśka. I myślę, iż nie należy zgłębiać tego tematu. Dla zainteresowanych dodam, parę groszy od siebie. Rędzina jak każda gleba rozwija się na skale macierzystej. Każda gleba potrzebuje czasu do swojego wykształcenia. Jak zauważyłeś mamy kilka rodzajów rędzin w zależności od rodzaju
Źródło: kaktusy.vipserv.org/viewtopic.php?t=2295


Temat: EX1 jak zimna jest tylko pierwszy bieg.
...przyspieszaniu po płaskim skrzynia pracuje niemal normalnie. Przy kickdowni`e ASB redukuje najprawdopodobniej o dwa w dół (chyba do pierwszego biegu) obroty na czerwone pole i niemal zerowe przyspieszenie ...;( Reasumując: olej ma około 15 tyś. stan idealny klarowny, czysty bez zapachu. Konwerter regenerowany około 20 tyś temu i trzyma bardzo ładnie - sprawdzony z butem na obu pedałach, zero ślizgania - przy ostrym starcie opony dochodzą do skały macierzystej , skrzynia nie szarpie i łagodnie zmienia biegi - tyle że dzieje się to za pomocą pedału gazu Panowie rzucajcie pomysły ponieważ trochę tracę inwencję - a zostawiając EX u mechesów od ASB może się okazać że wszystko jest okropnie zepsute i koniecznie trzeba kupić nową skrzynię którą chętnie założą ... ps. modulator ciśnienia wymieniony przy ostatniej wymianie oleju czyli ok. 15 tyś. temu - ale na chwilę...
Źródło: explorerfanklub.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5292


Temat: Destylacja Ropy naftowej
...śródfałdowe, fałdowo-platformowe oraz przyoceaniczne platformowe. Rozpoznano ok. 350 basenów roponośnych (powierzchni największych od 10 tys. km2 do ok. 500 tys. km2), w tym ok. 150 basenów o znaczeniu przemysłowym (opłacalne wydobycie). Skałami macierzystymi ropy naftowej mogą być skały ilaste lub węglanowe, zawierające powyżej 0,5% kerogenu. Pod wpływem ciśnienia warstw stopniowo nagromadzających się w nadkładzie skały macierzystej i innych czynników (zmiany temperatury, ruchy górotwórcze) ropa naftowa może uwalniać się z miejsc gdzie powstawała, migrować i nagromadzać w skałach porowatych lub silnie spękanych, zwanych kolektorami; do najważniejszych z nich należą wapienie i dolomity, w których występuje prawie połowa geologicznych zasobów ropy naftowej, a także osady piaszczyste, piaskowce i łupki. Powstanie złoża ropy naftowej...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1717


Temat: Wooooooooooooooo
jaki tam bonus - Mad się bawi w skały macierzyste, skarby i literki ;/
Źródło: zestriddle.fora.pl/a/a,932.html


Temat: SLG - Szkolna Liga Geograficzna
...na wysokości około 40° nad horyzontem. A na jakiej wysokości góruje w tym dniu w Sydney? 7. Jedna z wielkich rzek świata ma swoje źródła zaledwie około 200 km od oceanu, ale płynie ponad 4 tys. km zanim do niego wpadnie. W środkowym biegu tworzy wewnętrzną deltę i następnie przepływa przez pustynię. Podaj nazwę tej rzeki. 8. Którym chmurom (podaj nazwę polską i łacińską) najczęściej towarzyszą opady mżawki? 9. Jak nazywa się skała macierzysta, na której najczęściej powstają żyzne czarnoziemy? 10. Oblicz liczbę ludności państwa X w dniu 1.I.2008 r., jeżeli: - w dniu 1.I 2007 r. państwo liczyło 10 000 000 mieszkańców - wskaźnik przyrostu naturalnego w 2007 roku równy 5 promili - emigracja w 2007 roku równa 200 000 osób - imigracja (+ reemigracja) w 2007 roku równa 150 000 osób
Źródło: forum.lo2przemysl.edu.pl/viewtopic.php?t=446